Nü Resimler İçin Soyundular Ressamın Yarağına Oturdular; Amaç sadece Nü resimlerin çizimi için ressamın karşısında soyunmaktı ama bu olay amacından sapmıştı artık ne ressam eskisi gibi resim çizebilir nede kızlar eskisinden daha az yarak yiyebilirdi şimdi tek çareleri bu girdabın içinden en mutlu şekilde çıkabilmek.

Onlar Rəssamın Xoruzunda Oturduqları Çılpaq Rəsmlər Üçün Soyundular; Məqsəd yalnız çılpaq şəkillər çəkmək üçün rəssamın qarşısında soyunmaq idi, lakin bu hadisə öz məqsədindən yayındı, nə rəssam əvvəlki kimi çəkə bildi, nə də qızlar əvvəlkindən az sik yeyə bildilər.

They Undressed For Nude Paintings They Sit On The Painter’s Cock; The aim was only to undress in front of the artist for the drawing of nude pictures, but this event deviated from its purpose, neither the artist could draw as before, nor the girls could eat less dick than before.

Sie zogen sich für Aktbilder aus Sie sitzen auf dem Schwanz des Malers; Das Ziel war nur, sich vor dem Künstler für das Zeichnen von Aktbildern auszuziehen, aber diese Veranstaltung wich von seinem Zweck ab, weder der Künstler konnte wie zuvor zeichnen, noch die Mädchen weniger Schwänze essen als zuvor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.