Köle Pazarında Sergiledikleri Kadınları Parayla Siktiriyorlar; Kerhaneye çevirdiği mekanın girişini ücretli yapan Manukyan gelen erkeklerden topladığı paralar ile iş yerini geliştirmeye devam ediyor fakat kadınlar için aynı şeyi söylemek pek mümkün görünmüyor onlar köle pazarında ki esirler gibi erkeklere para karşılığında satılıyor tek fark işlerini hemen oracıkta görüyorlar.

They Fuck the Women They Exhibit in the Slave Market for Money; Manukyan, who made the entrance of the place he turned into a brothel for a fee, continues to develop his workplace with the money he collects from the men, but it is unlikely to say the same for women.

Sie ficken die Frauen, die sie auf dem Sklavenmarkt für Geld ausstellen; Manukyan, der den Ort, den er gegen eine Gebühr in ein Bordell verwandelte, einweihte, baut seinen Arbeitsplatz mit dem Geld, das er von den Männern einsammelt, weiter aus, aber es ist unwahrscheinlich, dass dies für Frauen gilt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.