DMCA

Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (İngilizce: Digital Millennium Copyright Act, kısaca DMCA) Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) iki 1996 antlaşmasını uygulayan bir 1998 ABD telif hakkı yasadır. Telif hakkıyla korunan eserlere (genellikle dijital haklar yönetimi veya DRM olarak bilinir) erişimi kontrol etmeye yönelik önlemleri atlatmayı amaçlayan teknoloji, cihaz veya hizmetlerin üretimini ve dağıtımını kriminalize eder. Ayrıca, gerçek bir telif hakkı ihlali olup olmadığına bakılmaksızın, bir erişim kontrolünü atlatma eylemini de suçlamaktadır. Buna ek olarak, DMCA İnternet üzerinde telif hakkı ihlali cezalarını artırır. 12 Ekim 1998’de Amerika Birleşik Devletleri Senatosu’nda oybirliği ile kabul edildi ve Başkan Bill Clinton tarafından 28 Ekim 1998’de kanunla imzalandı, DMCA değiştirildi ABD Yasası’nın 17. maddesi Amerika Birleşik Devletleri Kanunu telif hakkı ihlali için çevrimiçi hizmet sağlayıcılarının telif hakkı ihlali sorumluluğunu sınırlar.

DMCA’nın telif hakkı alanındaki temel yeniliği, İnternet servis sağlayıcısı ve diğer aracıların doğrudan ve dolaylı yükümlülüğünden muaftır. Bu muafiyet, Elektronik Ticaret Direktifi 2000’de Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiştir. Bilgi Toplumu Direktifi 2001, AB’de 1996 WIPO Telif Hakkı Antlaşması’nı uygulamıştır.

For English…

The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) is a 1998 United States copyright law that implements two 1996 treaties of the World Intellectual Property Organization (WIPO). It criminalizes production and dissemination of technology, devices, or services intended to circumvent measures that control access to copyrighted works (commonly known as digital rights management or DRM). It also criminalizes the act of circumventing an access control, whether or not there is actual infringement of copyright itself. In addition, the DMCA heightens the penalties for copyright infringement on the Internet. Passed on October 12, 1998, by a unanimous vote in the United States Senate and signed into law by President Bill Clinton on October 28, 1998, the DMCA amended Title 17 of the United States Code to extend the reach of copyright, while limiting the liability of the providers of online services for copyright infringement by their users.

The DMCA’s principal innovation in the field of copyright is the exemption from direct and indirect liability of Internet service providers and other intermediaries. This exemption was adopted by the European Union in the Electronic Commerce Directive 2000. The Information Society Directive 2001 implemented the 1996 WIPO Copyright Treaty in the EU.